Unavený ze života

Jeff VanVonderen: Unavený ze života (pomoc těm, kteří se velmi snaží, ale nikdy si nepřipadají „dost dobří“)

Tato kniha je určena především těm, kdo žijí podle hluboce zakořeněného kódu psaných i nepsaných očekávání a pravidel, který je zahanbuje a zbavuje veškeré duchovní síly. Známkou života pod tlakem je například:

  • neustálý duchovní zápas, aniž by člověk cítil něco jiného než vyčerpání,
  • neustálý pocit viny, že nic není nikdy „dost dobré“,
  • nemožnost odpočinku přesto, že je ho potřeba,
  • očekávání výkonu, které jen dokazuje, že nikdy „nesplníte daná měřítka“,
  • ztráta radosti z duchovního života
  • .

Pokud máte se zmíněnými charakteristikami vlastní zkušenost, pak je tato kniha určena právě vám. Autor se v ní nesnaží dovést vás k tomu, abyste se chovali „jako dobří křesťané“. Nejde mu o snahu, výkon a přemrštěnou motivaci. Jeho poselství vám má pomoci odhalit lži, které vás udržují v mlýnském kole spravedlnosti ze skutků, a také najít svobodu evangelia milosti v Ježíši Kristu. A konečně: dojít k odpočinku, který pramení z Kristova díla na kříži.

Pokud vám „odpočinutí“ zní poněkud cize, jako nereálná představa, která je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, potom jste zřejmě někdy v životě udržovali vztahy, které byly určitým způsobem „podmíněné“. Z rozhovorů s nespočtem lidí, kteří jsou unaveni svými vnitřními zápasy, jsem zjistil, že v naprosté většině případů pro ně mělo láskyplné přijetí podobu mrkve na provázku a sebemenší „sousto“ pak záviselo na jejich „dostatečně dobrém“ výkonu, který však nikdy nepodali.

Mým cílem je zviditelnit zraňující poselství, která jste kdysi přijali a která se ve vaší duši dodnes ozývají jako obehraná páska. Chci vám pomoci odhalit zdroj těchto poselství, to, co říkají a co znamenají. Chci vám pomoci osvobodit se od nerealistických měřítek a udělat za nimi tlustou čáru.

Pokud kladete větší důraz na dělání dobrých skutků než na poznání Boha a Jeho milosti, tato kniha vám ukáže cestu ke svobodě.


Jeff VanVonderen - ředitel Innervation, Inc., známý mezinárodní učitel a spisovatel, slouží jako pastor, poradce, je členem prezídia National Association for Christian Recovery a aktivním členem American Association of Christian Counselors i dalších odborných sdružení. Je autorem knih: Families Where Grace Is In Place, Good News for Chemically Dependent, When God's People Let You Down.