SLUŽBY

Překlady knih a dalších textů se zaměřením na teologii, psychologii, sociologii, výtvarné umění.
Překlady webových stránek.
Korektury knih a dalších textů .