O MNĚ

2002-2003  Překladatelsko-tlumočnický kurz, McNeilus, Praha
1999           Examination for the Certificate of Proficiency in English, Londýn, UK  
1992-1995  Harvest International Bible College, Kostelec n. Orl. .
Od r. 2000  Překladatelka a tlumočnice - obory: teologie, psychologie, sociologie, výtvarné umění, atd.


Přeložené knihy:
James Dobson: Na rovinu; Jayne Schoolerová: Adopce; Myron Rush: Syndrom vyhoření; atd. pro Návrat domů
Stone & Smith:Tajemství evangelia; Jeff VanVonderen: Unavený ze života; atd. pro Grace Ministries
Kay Arthurová: Jak studovat svou Bibli - pro děti; Pane, chci tě znát; atd. pro Křesťanskou misijní společnost
John Stott: Rok s Biblí; Michael Keene: Bible - kapesní průvodce; pro Biblion

Překlady studentských manuálů, tlumočení přednášek a poradenského kurzu pro Grace Ministries, atd.
Překlady katalogů pro Galerii Futura, Prague Biennale 2
Překlady webových stránek
Korektura textů