Burnout

Myron D. Rush: Syndrom vyhoření

Známe skutečnou cenu a tragické důsledky osobního vyhoření?

Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat...

Čemu vás tato kniha může naučit:

  • zhodnotit míru vlastního vyčerpání,
  • rozlišit původní faktory, které samotnému syndromu vyhoření předcházejí;
  • porozumět symptomům syndromu vyhoření,
  • aktivně hledat možné způsoby řešení vaší konkrétní situace,
  • udržet se v dobré fyzické, duševní i duchovní kondici a předcházet tak případným potížím,
  • rozumět problému druhých a aktivně jim pomáhat.

Díky vyhoření se toho o sobě můžeme spoustu dozvědět. Například zjistíme, že máme svá omezení a potřebujeme přibrzdit. Naučíme se zpomalit tempo a každodenně prožívat svůj život.

- autor

Myron D. Rush je prezidentem poradenské společnosti Management Training Systems, která se specializuje na personální vzdělávání a poradenské služby organizacím v ziskovém i neziskovém sektoru. Napsal několik knih, mimo jiné Management: A Biblical Approach (Biblické pojetí managementu) a Lord of the Marketplace (Pán trhu).