Through the Bible, Through the Year

Rok s BiblíRok s Biblí obsahuje dosud nepublikované Stottovy úvahy nad biblickými texty od Genesis až po Zjevení.

Formou krátkých každodenních zamyšlení provede autor čtenáře během jednoho roku celou Biblí, přičemž z jednotlivých úryvků skládá její „velký příběh“. Přehledný, stručný a srozumitelný styl autora, který se celý život zabýval Knihou knih, ocení jak čtenáři se zájmem o hlubší porozumění Bibli, tak i ti, kteří se s jejím obsahem chtějí seznámit poprvé.

John Stott (1921-2011) patřil mezi nejvýznamnější britské i světové teology a duchovní autory posledního půlstoletí. Po více než třicet let byl osobním kaplanem královny Alžběty II., byl vyznamenán Řádem britského impéria a časopis Time ho v roce 2005 zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností 20. století. Je autorem více než padesáti knih, přeložených do sedmdesáti jazyků. Česky vyšlo mj. jeho Kázání na hoře, Kristův kříž a Zápas mladé církve. John Stott zemřel 27. července 2011 ve věku devadesáti let.

„Neznám nikoho, kdo by dokázal účinněji seznámit tolik lidí s biblickým pohledem na svět, jako John Stott. Mám za to, že od dob evropské reformace v 16. století jsme měli jen málo takových znalců Bible.“

Billy Graham, časopis Time