Adopce

Jayne E. Schoolerová: Adopce - vztah založený na slibu

Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého rodinného vztahu.

Tato práce přináší povzbuzení a praktické informace s cílem pomoci adoptivním a pěstounským rodinám. Autorka se zaměřuje na jednotlivé kroky spojené s adopcí a pomáhá odpovědět na otázky, jak

  • navázat životně důležité pouto s adoptovaným dítětem,

  • se správně vyrovnat s úskalími mezikulturní adopce,

  • dítěti prakticky pomoci zpracovat vzpomínky na minulost,

  • reagovat na zápasy adoptovaného dospívajícího dítěte,

  • se vyrovnat s pocity nedostatečnosti a zklamání.

ADOPCE vám pomůže nalézt odpovědi na otázky, které je třeba si položit před zamýšlenou adopcí. Popíše deset rozhodujících faktorů úspěšné adoptivní rodiny a povzbudí vás ve vašem rozhodnutí.

Kniha dává naději a ukazuje směr těm, kteří o adopci uvažují, i těm, kteří si v už existující adoptivní rodině přejí zlepšit nebo dál rozvíjet vzájemné vztahy.

Jayne E. Schoolerová vystudovala Cedarville College v Ohiu a pracuje jako koordinátorka adopčních procesů pro Warren County Children Services ve státě Ohio. Pravidelně pořádá setkání pro Institute of Human Services, na kterých vyučuje pěstouny a adoptivní rodiče. S manželem Davidem mají jednu biologickou dceru a jednoho adoptovaného syna.